รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)

รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/66วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/66วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/66วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/66วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/65วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/65วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/65วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/65วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/65วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/64วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/64วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/64วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/64วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/64วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/64วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/63วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/63วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/63วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/62วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/62วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/62วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/62วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/61วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 7/61วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/61วันอังคาร ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/61วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/61วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/61วันอังคาร ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/61วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/61วันพุธ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/60วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/60วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/60วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/60วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 10/59วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 9/59วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/59วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 7/59วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/59วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/59วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/59วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/59วันพุธ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/59วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/59วันพุธ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559